Vikten av det goda samtalet!

malingullbergs 12/05/2017

Vikten av det goda samtalet 

Goda samtal får oss att bli kreativa och påverkar det egna välbefinnandet positivt, så att vi kan växa och se sidor av oss själva som vi annars kanske inte skulle se. Forskning visar också att goda samtal påverkar vår känsla av lycka på ett mycket positivt sätt.

I en serie på SVT har vi alla kunnat följa konstnären Lars Lerin i hans jakt på vänskap med hjälp av det goda samtalet. Ett samtal som inte blir styrt i en viss riktning, utan får vara en mellanmänsklig process och ta sina unika märkliga vägar och krumbukter utan förbehåll. Jag tror att många av oss i denna mediestyrda tid har behov av ett program som ger en känsla av att bottna i något.

Men vad är då ett gott samtal?
Att samtala är en konst. Hur lyssnar vi till varandra? Hur möter och bemöter vi andra människor i arbetslivet?

I ett samtal måste du fokusera på dig själv – och samtidigt på någon annan och lyfta fokus. Det kan ibland kräva en hel del av dig som person. Du måste kunna lägga dig själv åt sidan. I ett riktigt gott samtal gäller det nämligen att vara närvarande till fullo.

Enligt Laura Whitmore m.fl. i boken Co-Active Coaching kan lyssnandet delas in i tre nivåer:

Läs mer:

About the Author

Kommentera