Därför är företagskulturen och employer branding bästa vänner!

malingullbergs 07/08/2017

Employer branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande eller tidigare anställda.

Företagskultur är ett företags formella och informella normer och rutiner. Företagskulturen byggs upp gemensamt av dem som arbetar i företaget av såväl medarbetare som ledning.

 I Deloittes senaste HR och ledarskapsrapport så rankades företagskulturen på fjärde plats som den viktigaste framtida trenden inom HR och ledarskap.

Företagskulturen och engagemanget på arbetsplatsen är viktiga delar av den anställdes upplevelse. Företag och organisationer breddar sitt fokus för att kunna attrahera den anställde och det nya inneordet på HR himlen stavas – Employer branding.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är tudelat- det är lika viktigt för att motivera och behålla befintlig personal som att att attrahera nya talanger. Employer branding är att sätta medarbetaren i fokus. -Vad gör egentligen att den anställde stannar och trivs?

För att kunna arbeta med och integrera Employer branding fullt ut så krävs det en företagskultur som medarbetarna kan identifiera sig i och dela värderingar med- ett växelspel som föder nytt engagemang och som ger energi både inåt och utåt i organisationen.

När vi arbetar i en organisation vars företagskultur stämmer överens med våra personliga värderingar kan vi ta fullt ansvar för våra beteenden och handlingar. Det skapar energi, kreativitet och engagemang som leder till framgång både för dig och för organisationen. Om värdegrunden i ett företag inte delas av de anställda skapas däremot en dysfunktionell och icke fungerande organisation och medarbetarna kommer inte att kunna leverera tillfullo.

Anställ folk som passar in i kulturen

När man rekryterar så försöker man oftast i första hand hitta dem med de rätta teoretiska kvalifikationerna och glömmer att se till att personen ifråga bär på personliga egenskaper som stämmer överens med företagskulturen och dess värderingar eller att leta efter personliga egenskaper som företagskulturen kan dra nytta av. Det man kan fundera på är: Varför vill folk jobba för ditt företag? Varför vill de stanna? Och vilka är egentligen dina talanger- och vilka egenskaper har de?

Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det så här: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter”.

Och handen på hjärtat- när du själv söker jobb- Brukar du utforska företagets värderingar lika noga som jobbrollens arbetsinnehåll och ansvar?

Hur skapar man då en god företagskultur?

Eftersom varje företag och arbetsplats är unikt så går det inte att exakt klargöra vad det är som skapar en framgångsrik kultur. Några gemensamma nämnare kan man dock utläsa:

Var öppen och tydlig mot dina anställda. På det sättet skapar du lojalitet och om dina anställda känner trygghet och tilltro så skapar det en långsiktig lojalitet mot dig och ditt företag.

Fira framgångar! Fira med din personal när man har åstadkommit något bra, uppnått något mål. Gemensamma upplevelser och positiva minnen stärker sammanhållningen i företaget.

Ledningen. En bra företagskultur har lättare att få fäste om den kommer från toppen än från botten. Du som ledare har en nyckelroll när det gäller att skapa en god företagskultur.

Förkorta, förenkla och förstärk verksamhetens vision. Ett sätt att arbeta med företagskulturen i ett Employer branding-perspektiv är att ha en version av företagets vision som är formulerad på ett sätt som kan framföras även i privata sammanhang – en version som känns naturlig och som den anställde känner att hen kan stå för och bottna i.

Lär känna dina medarbetare! Det är lätt som ledare att fokusera på kundens behov och försumma medarbetarens.

Lär känna dina medarbetare och förstå deras drivkrafter, drömmar och intressen. Det är först då medarbetarna kan bli varumärkesambassadörer och förmår att förespråka företagets varumärke både i professionella och privata sammanhang. Om medarbetaren inte känner att hens värderingar överensstämmer med företagets så kommer det att mista sin fulla potential.

 I framtiden så kommer fokus läggas mer på mjuka frågor såsom företagskultur, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv. Företagskulturen och Employer branding blir helt enkelt bästa vänner. Du, i en roll som ledare eller inom HR kommer således få ökad betydelse och ditt mandat kommer att öka och talangerna i framtiden är de medarbetare som besitter egenskaper som stärker företagets företagskultur och som innehar egenskaper som företaget värderar högt. Att förstå vilka dessa medarbetare är inom ditt företag eller när du nyrekryterar är alltså det första steget i att förstå och bygga upp din företagskultur och således också ditt företags Employer branding.

About the Author

Kommentera