Våga leva livet som du vill

malingullbergs 09/08/2017

 

Byt jobb redan idag om det känns som om livet är slut när semestern är över. Det skriver karriärcoachen Nina Jansdotter på LinkedIn – så genialt och så på kornet fångat! Efter en lång ledighet som gett utrymme för reflektioner hur man vill leva sitt liv så kan hösten och återgång till arbete och vardagen upplevas som att livet börjat gå på tomgång. Att  tillvaron känns grå och trist. Men behöver det kännas så?

Vi lever på ett sätt i en paradox. Ena sidan med ideal som handlar om att få uppleva så mycket som möjligt under vår livstid. Vi satsar på oss själva, nästan som vi alla vore personliga varumärken som skall underhållas och uppdateras och samtidigt så är vi väldigt trygghetssökande och rätt så förändringsobenägna och har rutiner och strukturer i arbetslivet och i samhället som bygger på stabilitet och kontinuitet. Vi lever också i en tidsera då vi strävar efter ett meningsfullare och ärligare liv samtidigt som vi är fast i det eviga presterandet och identifierar oss mer i görandet än i varandet.

Många bär i hemlighet på tankar eller önskningar om att förändra något i sitt liv. Tankar om att livet skulle funka bättre, vara roligare, mindre jobbigt och mer givande om man levde på ett annat sätt.

Att genomföra en förändring i sitt liv innebär att frångå det som är bekant och förutsägbart till något som är främmande, oförutsägbart och osäkert dvs att få till en beteendeförändring är något som går tvärt emot vår trygghetssökande natur.

Hur vågar man då förändra sitt liv, leva mer hållbart och ta med semesterlugnet in i hösten? Vissa av oss har äntligen fått den till den beteendeförändring som vi har längtat efter, tid för att träna, för att läsa, för stillhet, eller för att träffa vänner.

Beteendeförändringar är i regel svåra att vidmakthålla och forskning har visat att ett flertal faktorer krävs för att nå en långvarig förändring. Om förändringen var förenad av en känsla av sammanhang så var den oftare lättare att genomföra.

Frågor att ställa sig själv kan vara:

♥ Hur har jag det i min vardag? Hur känner jag mig? Vad gör jag som får mig att må bra?

♥ Hur tar jag hand om mig? Min hälsa, mina relationer?

♥ Vad uppskattar jag idag och vad vill jag göra mer av?

♥ Vilken beteendeförändring är viktig för mig för att skapa den förändring som jag vill ha i mitt liv?

♥ Vad hindrar mig från att uppnå dit jag vill?

♥ Vilka förändringar behöver jag göra för att nå dit jag vill?

Visst kan vi använda organisationsteorier även på individen

OBM, eller Organizational Behavior Management, en teori och metod av vetenskaplig kunskap om mänskligt beteende, OBM handlar om vad som styr våra beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem för att verkligen få till en bestående beteendeförändring. Det grundläggande är här att det är beteenden som generar resultat, inte tänkande.

Grundteorin inom OBM är baserad på forskning kring förändringsledning av bla Skinner och Watson. Grunden i OBM bygger på psykologiska principer för att förstå varför människor gör som de gör. Teorin är skapad för att praktiseras främst på organisationer men är väl så tillämpbar på oss människor även i det privata livet.

OBM utgår från tre grundläggande principer om beteende:

Beteende styrs framför allt av konsekvenser.
Förändring måste kommuniceras på beteendenivå.
För att få till en förändring så måste man fokusera på inlärning och omständigheter snarare än fasta egenskaper.

 

Vart ska du?

Det första essentiellt viktiga steget: Att bestämma vart du ska. Här gäller det att prioritera den beteendeförändring som har störst betydelse för dig och dessutom så måste du definiera de resurser du behöver för att kunna genomföra denna förändring.

 

Hitta ditt nyckelbeteende

Vad är det som hindrar dig att uppnå din beteendeförändring? Det handlar också om att analysera vilka förstärkare – vilka gynnsamma konsekvenser – som skulle behöva följa på beteendet för att du verkligen skulle vilja att beteendet ska förändras

Genomför din beteendeförändring med rätt förstärkning

Nu är det dags att genomföra din beteendeförändring. Nu gäller det att börja förstärka rätt beteende på rätt sätt, och se till att du har tid för att genomföra den förändring som du vill uppnå och även att kunna följa upp din beteendeförändring

Vidmakthåll din beteendeförändring

Så hur säkerställer man då att beteendeförändringen består över tid? Den allra viktigaste förutsättningen är förstås att det nya beteendet känns mer kvalitativt än det tidigare så att förstärkningen kommer automatiskt. På så sätt så vidmakthåller du din beteendeförändring.

Bekräftelsen på att du har lyckats är när det nya beteendet blir en naturlig del av ditt vardagliga liv.

”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv”

Sören Kirkegaard

About the Author

Kommentera