Jag är inte bara HR chef- jag är mamma också!

malingullbergs 26/09/2017

Scenen som utspelar sig känner du alltför väl igen. Tvååringen ratar maten trots att det serveras hans favoritmiddag snabbmakaroner och köpeköttbullar (med avsaknad av ekologiska ingredienser och med många komplicerade e-nummer i den för övrigt alldeles för långa innehållsdeklarationen. Tvååringen gnäller och vill till din famn- känns han inte lite varm? Och redan där börjar tankarna snurra hos dig. Hur ser egentligen dagen ut imorgon? Var det då som stadsdelsdirektören äntligen hade möjlighet att träffa dig för ett första initierande möte kring ledaraspirantutbildningen? Hur länge har du väntat på att få möjlighet till detta viktiga ja nästan oumbärliga möte? Det är lika bra att ta i från tårna- på en gång- Nu börjar förhandlingen. -Du… känns inte Sigge lite febrig? Mmmm säger L, inte ont anande… Jo och imorgon fortsätter jag, så är det så att jag verkligen, verkligen behöver gå till jobbet. L tittar förvirrat upp och inser med en sekunds hastighet att han är ohjälpligt efter i förhandlingen. – Men jag håller workshop i Förändringens fyra rum imorgon utbrister han med eftertryck- och tillägger- Det kan jag bara inte ställa in. Dags att börja tillämpa teorin i praktiken då raljerar jag.

Vad är då fyrarummaren? Den så kallade fyrarummaren är en förklaringsmodell för vad som händer med individer, grupper och organisationer vid förändring, kris och förnyelse. Teorin utgår från att människor passerar genom fyra psykologiska rum (skeden) under en förändringsprocess. Claes Janssen är docent, psykolog, forskare, författare och upphovsman till teorin som ständig är aktuell i synnerhet för oss som arbetar inom HR och ledarskap.

 

Ständigt pågående process

Vi rör oss ständigt genom de fyra rummen, i kortare och längre cykler. Du kan passera dessa rum inom loppet av några timmar eller tom några minuter om något traumatiskt inträffar eller passera genom dem inom ett helt liv. Du kan också befinna dig i flera rum samtidigt i flera olika aspekter av livet (arbete/fritid/relationer).

Första rummet: Nöjdhet Befinner du dig i det första rummet är du nöjd och tillfreds med livet. Du känner dig trygg, du har kontroll och vet vad som förväntas av en. Du producerar och levererar. Arbetar du i team så känner du gruppen och gruppens olika roller väl och du känner dig tillfreds så du kan vara dig själv. Känslan nöjdhet behövs för att kunna fira framgångar för dina resultat inom arbetslivet men fastnar man i känslan nöjdhet sker en stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter.

Andra rummet: Censur/förnekande När känslan nöjdhet har förlorats genom en förändring hamnar man i ett stadium av censur eller förnekelse. Medarbetaren förnekar då det inträffade och försöker låtsas som om ingenting hänt. Man strävar efter att komma tillbaka till det som varit och vill göra så som man alltid gjort. Förnekelsen kan ske medvetet (vill inte veta av förändringen och sållar bort informationen av olika anledningar) eller omedvetet (hoppas innerst inne på att förändringen ska gå över och informationen landar inte på riktigt). Genom självinsikt, kan medarbetaren komma vidare till nästa fas. Medarbetaren reflekterar då över vad det är som har hänt och får en insikt om att det inte kommer att bli exakt som förut. I arbetslivet kan du som arbetar inom HR eller du som ledare ge feedback till de medarbetare som fastnat i förnekelsefasen. Här informerar man om att förändringen är här för att stanna och är tydlig i att informera kring hur man ska arbeta hädanefter.

Tredje rummet: Förvirring När vi inser att allt det trygga, som vi är vana vid har gått förlorat skapar det en stor förvirring hos individen eller inom en organisation. Ett kaos uppstår på grund av många känslor som dyker upp och leder till en oförmåga att skapa struktur eller sortera bland alla intryck. Det kan uppstå både enklare problem med frågor kring arbetsuppgiften, djupare strukturproblem kring roller på arbetsplatsen eller existentiella frågor på individnivå kring identitet. Detta brukar kallas nollpunkten, när organisationen eller individen når botten. Då tvingas man inse att det aldrig kommer att nå känslan nöjdhet i exakt samma form som tidigare. Kanske har man också tvingats att ge upp en dröm eller vision som man levt med länge. Förvirringsfasen är därför nödvändig då det är i den här fasen en vilja till förändring väcks.

Som ledare/HR behöver du dels stötta dina medarbetare för att de ska fatta mod och göra medvetna val, dels behöver du själv vara modig och fatta avgörande beslut för att kunna gå vidare till fjärde rummet.

Fjärde rummet: Inspiration/förnyelse Här återkommer kreativiteten och nya idéer tar fart och kreeras. Här är det också viktigt att ta tillvara de bästa idéerna, som kan bli ny produktivitet, ny verksamhet som skapar ny känsla av nöjdhet.

Jag hummar lite till min man. Ser riktigt hur det processar i honom. – Märkte du hur snabbt du gick igenom de fyra rummen? Du har ökat din förändringsbenägenhet med många nivåer genom detta. Om du skjuter fram din workshop så kan du dessutom ta med detta som ett exempel hur man kan tillämpa Förändringens fyra rum även i det privata livet. Okej okej-du vinner L-  och tillägger muttrande- Jag inser att jag behöver arbeta på min förhandlingsteknik i framtiden och loggar samtidigt in på försäkringskassans app för VAB.

Källa :Claes Janssen- Förändringens fyra rum.

About the Author

One comment

Lämna ett svar till Best SEO Service Avbryt svar